Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Som social- og sundhedsassistent arbejder du med at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv.

På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at vejlede og motivere andre mennesker til at drage omsorg for sig selv.

Social- og sundhedsassistenter arbejder på plejehjem, i psykiatrien, på hospitaler eller i institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. De kan også arbejde i den kommunale hjemmepleje.

På skolen undervises du fx i:

  • Mødet med borgeren og patienten
  • Det sammenhængende borger- og patientforløb
  • Sygdom og sygepleje (både fysisk og psykisk sygdom)
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
  • Farmakologi og medicinhåndtering

Du skal også have fag som dansk, engelsk og naturfag.

Når du er færdig med uddannelsen til social- og sundhedsassistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Bemærk: Der er specifikke adgangskrav til alle uddannelserne, bortset fra diakoni og socialpædagogik.

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.