Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Uddannelsen er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Du får en grundlæggende viden om skov, natur og naturpleje.

Uddannelsen giver dig viden om at plante, passe og pleje træer. Du lærer at planlægge arbejdet og vedligeholde motorsaven og dine andre redskaber, så du kan fælde træer på en sikker måde.

Du får viden om biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning og får dermed forståelse for skovens følsomme økosystem.

En skov- og naturtekniker kan fx arbejde som skovarbejder i stat, amt og kommune eller i private skov- eller landbrug.

På skolen undervises du fx i:

  • Skovdrift
  • Maskiner og teknik
  • Naturpleje
  • Formidling og publikumskontakt

Du skal også have fag som arbejdsmiljø, engelsk og matematik.

Når du er færdig med skov- og naturteknikeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.