Gå til hoved-indhold

Uddannelser

En ambulancebehandler rykker ud, når mennesker kommer til skade. På skolen træner du mange forskellige typer af nødhjælp.

Som ambulancebehandler rykker du ud ved ulykker eller sygdom og hjælper mennesker, der har brug for redning eller akut behandling.

På uddannelsen lærer du at udføre redningsarbejde og behandling på ulykkestedet og i ambulancen. Du lærer også at transportere syge eller tilskadekomne mennesker hurtigt og sikkert til hospitalet.

Bemærk: Uddannelsen har skiftet navn fra redder til ambulancebehandler pr. 1. januar 2019.

På skolen undervises du fx i:

  • Køreteknik og udrykningskørsel
  • Basal anatomi, fysiologi og almindelige sygdomme

Du skal også have fag som psykologi, naturfag og dansk.

Når du er færdig som ambulancebehandler, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.