Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Som kontoruddannet med speciale løser du opgaver på et kontor inden for et bestemt område. Du lærer fx at tage dig af kundehenvendelser, markedsføring, økonomi og informationsopgaver.

En vigtig del af arbejdet går ud på at have kontakt med andre, fx kunder, både mundtligt og skriftligt. Du bruger it til en stor del af dit arbejde.

Kontoruddannelsen skal tages med eux. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.

Som kontoruddannet med speciale kan du arbejde inden for dit område i stat, kommune og region eller i private virksomheder.

I løbet af kontoruddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Informatik B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Organisation C
  • Afsætning C
  • Matematik C
  • Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
  • Enten erhvervsjura C, andet fremmedsprog C eller kulturforståelse C

Du har også fag, der passer specielt til det område, du vælger.

Med en afsluttet kontoruddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (eux-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.