Gå til hoved-indhold

Uddannelser

På uddannelsen gennemgår du en lang række af de praktiske opgaver, der er på en havne- og terminalarbejdsplads.

En stor del af arbejdet består i at håndtere, laste og stuve varer, gods og materialer i terminalen og på skibene. Du lærer at køre gaffeltruck og får undervisning i de it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.

Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.

På skolen undervises du fx i:

  • Køreuddannelse (fx kategori B og C)
  • Havnen som arbejdsplads
  • Lastsikring, håndtering og anhugning
  • IT i havnen
  • Kommunikation og service - havn

Du skal også have fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

Når du er færdig som havne- og terminalarbejder (trin 2), kan du videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.