Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Som finansassistent hjælper du kunder med deres økonomi. På skolen lærer du fx om dankort, lønkonto, lån og opsparing.

Du lærer også om forsikringer, og hvordan du bruger it i det daglige arbejde. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunderne om, hvilke lån der er mest hensigtsmæssige i bestemte situationer, eller hvilken opsparing der bedst passer til kundens behov.

Finansuddannelsen skal tages med eux. Det vil sige, at du også skal tage en række fag på gymnasialt niveau.

Finansuddannede kan arbejde i banker, realkreditinstitutter og i forsikringsselskaber.

Finansuddannelsen skal tages som eux-forløb. Det betyder, at du skal have en række fag på gymnasialt niveau. Nogle af fagene skal du gennemføre på grundforløbet, inden du kan starte på det studiekompetencegivende forløb. Andre fag skal du gennemføre, mens du går på det studiekompetencegivende forløb, og inden du kan starte på hovedforløbet.

Se reglerne i afsnittet Adgangskrav og overgangskrav.

I løbet af finansuddannelsen gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Samfundsfag C
  • Informatik B
  • Erhvervsøkonomi C
  • Organisation C
  • Matematik B
  • Finansiering C
  • Virksomhedsøkonomi B
  • Erhvervsret C

Du har også fag, der retter sig specielt mod den branche, du vælger, og giver viden om branchens produkter. Du undervises fx i fag, der handler om kunden, rådgiveren og virksomheden i den finansielle sektor, fx en bank.

Med en afsluttet finansuddannelse har du en erhvervsfaglig studentereksamen (eux-bevis) og dermed samme muligheder for at videreuddanne dig, som dem med en gymnasial uddannelse. Efter endt uddannelse har du mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse, dvs. en erhvervsakademiuddannelse, en professionsbacheloruddannelse eller en universitetsbacheloruddannelse.

Med bevis for eux 1. del kan du søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse