Gå til hoved-indhold

Uddannelser

En pædagogisk assistent arbejder med børn, unge eller voksne. På skolen lærer du bl.a. at lave udviklende aktiviteter med de forskellige målgrupper.

Gennem lege, spil og andre aktiviteter, er du med til at udvikle børn og unge. Du lærer også at tage dig af voksne med særlige behov, f.eks. handicappede.

En vigtig del af arbejdet går ud på at igangsætte pædagogiske aktiviteter der udvikler den målgruppe du arbejder med.  (Sproglig udvikling, fysisk aktivitet/bevægelse, skabe fællesskab)

Med den pædagogiske assistentuddannelse kan du arbejde i børnehaver og vuggestuer, i SFO og i fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i dag- og botilbud for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse/handicap.

På skolen undervises du fx i:

  • Pædagogik
  • Psykologi
  • Bevægelse og idræt
  • Sundhedsfag
  • Kultur og aktivitet
  • Natur og udeliv
  • Digital kultur

Du skal også have fag som dansk og samfundsfag.

Når du er færdig med uddannelsen til pædagogisk assistent, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende professionsbacheloruddannelser under forudsætning af, at du opfylder de specifikke adgangskrav:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.