Gå til hoved-indhold

Uddannelser

En bygningssnedker arbejder typisk i træ og laver døre, vinduer, møbler og inventar. På skolen lærer du om de mange træsorter, og du lærer også at arbejde med værktøj og maskiner.

En del af arbejdet går ud på at rådgive kunder. Du skal kunne forklare, tegne og bygge efter kundens ønsker. Det kræver kreativitet og kundepleje.

Som bygningssnedker arbejder du tit sammen med andre håndværkere på værksted eller byggeplads. Du kan fx ansættes i snedker- og tømrervirksomheder, i entreprenørvirksomheder eller i træindustrien. Du kan også starte egen virksomhed.

Bygningssnedker var tidligere et speciale på snedkeruddannelsen. Pr. 2018 er bygningssnedkeruddannelsen en selvstændig uddannelse.

På skolen undervises du fx i:

  • It og CAM/CAD
  • Design og formgivning
  • Byggeri og energiforståelse
  • Industriel og håndværksmæssig fremstilling af vinduer, døre og trapper
  • Montering af bygningsdele og inventar
  • Plademøbel, lim og finerteknik
  • Arbejdsmiljø

Du skal også have grundfag som fx matematik og teknologi på F-niveau.

Når du er færdig med bygningssnedkeruddannelsen, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelser:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.