Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Buschauffører kører bybus eller rutebil. På skolen lærer du at køre bus og får viden om, hvordan du efterser og passer bussen.

I arbejdet som buschauffør indgår også at betjene kunder på den rigtige måde, fx kontrollere billetter, give information til passagererne og sørge for ro og orden.

Buschauffører kan arbejde i bus- og rutebilselskaber inden for bybustrafik, rutebiltrafik og handikapkørsel.

Bemærk: Uddannelsen er ny og erstatter personbefordringsuddannelsen.

På skolen undervises du fx i:

  • Køreuddannelse
  • Vedligeholdelse og rengøring af busser
  • Befordring af bevægelseshæmmede
  • Konflikthåndtering

Du skal også have fag som dansk, it og samfundsfag.

Når du er færdig som buschauffør i kollektiv trafik (trin 3), har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere i Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.