Gå til hoved-indhold

Uddannelser

Anlægs- og bygningsstruktøren lærer at bygge veje, bygninger og broer. Brolæggeren lærer at lægge fliser og brosten på fortov, i gågader, på pladser m.v.

 

En  vigtig  del  af  arbejdet  er  at  vide,  hvilke  materialer du  skal  anvende.  Du arbejder  meget i  beton  og  granit. Arbejdet er fysisk krævende. Du  lærer  at udføre  et  arbejde,  som  både er  sikkert  og  holdbart  for  vind  og  vejr.  Du kan arbejde  som  ansat  hos  kommunen  eller private byggefirmaer.

På skolen får du undervisning i fx:

  • Vej, anlæg og belægning
  • Bygge- og anlægsteknik
  • Tegningsforståelse
  • Teknologi

Du skal også have fag som arbejdsmiljø og sikkerhed samt byggeri og samfund.

Når du er færdig med anlægsstruktør, bygningsstruktør eller brolægger, har du flere muligheder for videreuddannelse. Du kan søge optagelse på følgende erhvervsakademiuddannelser:

Samt på følgende professionsbacheloruddannelse:

Du kan også videreuddanne dig inden for en erhvervsakademiuddannelse efter eget valg. Du skal opfylde uddannelsens adgangskrav, dvs. have opnået de specifikke fag og niveauer, som den enkelte uddannelse kræver, inden du søger optagelse. Hvis du ikke allerede har opnået disse, fx i din erhvervsuddannelse, skal du supplere. Se alle erhvervsakademiuddannelser.

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du også videreuddanne dig til bygningsingeniør.

Anlægsstruktører har desuden ved svendeprøven bestået den praktiske del af uddannelsen til kloakmester.

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Afslutter du din uddannelse med eux-bevis, har du flere muligheder for videreuddannelse. Læs mere om Eux.